Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 • Đào Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng mầm non
  • Điện thoại:
   0843869478
  • Email:
   thulamthuong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn trường

 • Hoàng Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989447316
  • Email:
   thuhuyenmntl
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng nhà trường

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn